Dit geloven wij...

We zijn een Volle Evangelie gemeente. Dat is een naam, die een verlangen uitdrukt. We zoeken naar de volledige vervulling van wat God beloofd heeft. We organiseren regelmatig een introductiecursus. In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij verschillende, boeiende onderwerpen van het geloof. Hieronder alvast een korte samenvatting van de fundamenten van ons geloof.

Wij geloven…

in één God, onze Schepper en hemelse Vader. Hij is vol liefde, Hij houdt van mensen en verlangt naar contact met ons.

Wij geloven…

dat wij zijn geschapen om in verbinding met God te leven. Elk mens begint zijn bestaan zonder zonde. Alleen uit zichzelf kan hij de zonde niet weerstaan. Zonde verbreekt de verbinding tussen God en mens.

Wij geloven…

in een geestelijke, onzichtbare wereld waar wij de invloed van ervaren. Het goede komt van God, het slechte van de duivel. De duivel inspireert ons tot zonde. Hij is de bron van alle kwaad.

Wij geloven…

dat Jezus Christus de Zoon van God is. Jezus leefde op aarde in de meest intieme relatie met God. Hij was zonder zonde. Hij liet in zijn daden Gods liefde voor mensen zien. Zijn grootste daad was: zijn leven geven in ruil voor onze zonden. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood! Jezus Christus overwon de duivel. Jezus leeft en biedt de mogelijkheid nu de verbinding tussen God en ons te herstellen. Alleen wij hoeven nog maar in actie te komen. We vragen Jezus Christus om hulp, keren ons af van de duivel en richten ons op God.

Wij geloven…

in de doop in water, helemaal kopje onder. Naast wat de doop te weeg brengt in de geestelijke wereld, is de doop een getuigenis voor God en zijn gemeente.

Wij geloven…

dat de Heilige Geest ons zo dicht bij God brengt als maar kan. De Heilige Geest inspireert ons met Gods gedachten, met kracht en vreugde. Je mag bidden om de vervulling met de Heilige Geest. De Heilige Geest bewerkt goede eigenschappen en bijzondere mogelijkheden in ons.

Wij geloven…

dat Jezus werkt in en via een gemeente van gelovigen. Christenen zoeken elkaar op en vormen samen gemeenten. In een gemeente kun je geestelijk groeien, zorg dragen voor elkaar en je talenten ontwikkelen.

Wij geloven…

dat de Bijbel het boek van God is. De Bijbel is de basis van ons geloof.

Wij geloven…

dat liefde superbelangrijk is: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wie Jezus volgt, zal zijn geloof vrijmoedig en in liefde met anderen willen delen.

Wij geloven…

dat Jezus door ons heen elk mens tot zijn discipel wil maken.