Het verhaal

Zoals iedere gemeente heeft Perspectief ook een geschiedenis. Perspectief is nog een relatief jonge gemeente met een bijzonder ontstaan. Lees hieronder het verhaal.

Ontstaan

Open lucht bijeenkomst van Osborn in de jaren '50.In 1958 kwam de beroemde Amerikaanse evangelist Thomas Lee Osborn naar Nederland om gigantische open lucht bijeenkomsten te houden. Johan Maasbach zette Osborn‘s werk in Nederland voort en werd één van de bekendste gezichten van de Nederlandse pinksterbeweging. Hij kwam in november 1959 naar Amersfoort, hield een evangelisatiecampagne en inspireerde Sjaak Roose om wekelijks op vrijdagavond in het centrum van Amersfoort opwekkingssamenkomsten te houden.

Groei

Farel College in de wijk Schothorst.Het aantal mensen dat naar de samenkomsten van Sjaak kwam, steeg snel. Evangelist Sjaak Roose gaf in 1962 het stokje over aan Kees de Groot, die van de "pinksterbeweging met samenkomsten" een "pinkstergemeente" maakte met diensten op zondag. Kees werd toen de eerste voorganger van de Volle Evangelie Gemeente Amersfoort. De gemeente vond een onderkomen in het gebouw van de bejaardensoos aan de Nieuwstraat in Amersfoort.

Veranderingen

In de 70-er jaren werd de bejaardensoos te klein en verhuisde de gemeente naar gebouw Juliana Bernard aan de Grote Koppel. Deze locatie was minder geschikt voor het houden van kinderdiensten voor de grote groep kinderen die de gemeente intussen rijk was, en eind jaren '80 verhuisde de gemeente naar het Farel College in de wijk Schothorst. Henk Dalhuijsen werd toen de tweede voorganger. In 1992 overleed hij onverwacht na een kort ziekbed. Van 1992 tot 2003 werd de gemeente geleid door een oudstenteam. In 2003 kreeg het voorgangerschap een andere invulling. Philip een Saskia Blom werden ingezegend om als eerste onder gelijken, primus inter pares, leiding te geven aan het oudstenteam en geestelijk eindverantwoordelijk te zijn voor de gemeente. In deze periode kreeg de gemeente de naam Perspectief. Het oudstenteam heeft sinds het nieuwe leiderschap visiedagen waaruit bijvoorbeeld de huidige missie en visie is ontwikkeld.

Vathorst

Wijkcentrum de Dissel in Vathorst.In 2006 ervoer Philip Blom een teken van God om te verhuizen naar de wijk Vathorst. De gemeente verhuisde in 2008 en komt sindsdien samen in dorpshuis De Dissel. De Dissel ligt officieel in Hooglanderveen, wat grenst aan Vathorst.