Samenkomen op Zondag

Elke zondag wordt er een samenkomst georganiseerd. Vele vrijwilligers doen er alles aan om de samenkomst zo mooi en aantrekkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door stoelen klaar te zetten, licht, geluid en muziek af te stemmen, koffie en thee te maken en folders en boeken uit te stallen. De samenkomst wordt georganiseerd om van God te horen, Hem te eren en elkaar te ontmoeten. Er wordt gestreefd naar een comfortabele setting, waarin iedereen zich prettig voelt om in gesprek te gaan met elkaar of gewoon rustig de samenkomst mee te maken.

Hoe ziet een samenkomst op zondag er uit?

Vanaf 09:30 is er gratis koffie en thee in het café van De Dissel. Bij binnenkomst word je welkom geheten door een gastheer en/of gastvrouw en krijg je een “Kort & Krachtig”. Dit is een flyer met actuele mededelingen en informatie over de samenkomst. Om 10:00 begint de samenkomst. Tijdens de samenkomst worden opwekkingsliederen gezongen onder begeleiding van een band, er wordt gebeden en er wordt een toespraak (preek) gehouden. Zoals je in de agenda kunt zien, wordt er door verschillende mensen van binnen en buiten de kerk gesproken. Rond 11:30 is het centrale gedeelte van de samenkomst meestal afgelopen. Dan gaat het café weer open en is er ruime gelegenheid om wat te drinken, met elkaar in gesprek te gaan of te bidden en boeken/folders te bekijken.

Kinderen?

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar wordt er tijdens de samenkomst iets anders georganiseerd. Er is een Crèche en er zijn Kinderdiensten. Deze worden mogelijk gemaakt door de gemeenteleden van Perspectief, die zich hiervoor met liefde inzetten. De Crèche is er voor de allerjongsten. Hier kunnen de kinderen spelen, soms wat knutselen en naar verhalen luisteren. De Kinderdienst is er voor de kinderen van de basisschool. Binnen de Kinderdienst hebben we 3 groepen: Kanjers: groep 1 & 2 basisschool Keien: groep 3, 4 & 5 basisschool Toppers: groep 6, 7 & 8 basisschool De kinderwerkers willen de kinderen een leuke tijd geven. Hierbij maken ze gebruik van materialen van Timotheüs. Nadat de kinderen ieder in hun eigen groep iets hebben gegeten en gedronken, wordt er gestart met een programma. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met verhalen uit de bijbel, er wordt gezongen, toneel gespeeld, spelletjes gedaan en geknutseld. De sfeer is ontspannen en gezellig en één keer in het jaar wordt er een dagje uit gepland.

Tieners?

Om de vier weken is er op zondag “10-ers church”. Tijdens de samenkomst hebben de tieners van 12 t/m 18 jaar een eigen programma in een andere ruimte van De Dissel. Dit gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als “Hoe kijkt God naar mij?”, “Waarom ben ik hier?”, “Waarom gaan we naar de kerk?” en “Waar is God bij onrecht en lijden?”.